Regulamin kursów semestralnych

1. Kursy nauki pływania organizowane przez TRENERPŁYWANIA.COM.
2. Kursy nauki pływania organizowane są cały rok. Kurs trzeba odbyć w ciągu 6 miesięcy od wpłaty za kurs. Jednostka lekcyjna trwa 45 – 90 min.
3. Kurs opłacany jest z góry za cały kurs lub w dwóch ratach. Wpłaty za kurs nauki pływania przyjmowane są w formie gotówki w wyznaczonych terminach, lub w formie przelewu.
4. Rachunki wydajemy na Państwa żądanie do 7 dni od dnia dokonania wpłaty.
5. Ze względów organizacyjnych wpłaty gotówkowe przyjmujemy tylko w wyznaczonym terminie.
6. Brak wpłaty w wyznaczonym terminie oznacza rezygnację z kursu nauki pływania.
7. Dokonanie wpłaty jest równoznaczne z przyjęciem w/w regulaminu. Każdy uczestnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem pływalni na którym uczestniczy w kursie.
8. Warunkiem uczestnictwa w kursie nauki pływania jest wykupienie kursu.
10. TRENERPLYWANIA.COM realizuje zajęcia nauki i doskonalenia pływania w grupach maksymalnie 4-osobowych.
11. TRENERPLYWANIA.COM gwarantuje odrobienie dwóch nieobecności na zajęciach. Wyjątek stanowią osoby, które okażą zaświadczenie od lekarza dot. stanu zdrowia uniemożliwiającego uczestnictwo w zajęciach.
12. Nieobecność w parze można odrobić dwukrotnie poprzez odrabianie nieobecności wraz z drugą osobą z pary (jeśli taka nieobecność zaistniała) bądź w innej grupie.
13. Za nieobecność na lekcji nauki pływania nie przysługuje zwrot kosztów. Można odrobić jednostki zajęć w innych grupach i terminach w miarę wolnych miejsc, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z prowadzącym.
14. Aby nieobecność mogła być odrobiona konieczne jest jej wcześniejsze zgłoszenie :
• telefonicznie – wiadomością SMS do trenera prowadzącego
• zgłoszenia nieobecności powinny być dokonywane minimum 1 dzień wcześniej.
15. Nieobecność zgłoszona mniej niż 24h przed umówionym zajęciami oznaczona jest jako odbyta.
16. Osobom rezygnującym z uczestnictwa w kursie, nie później niż dwa tygodnie od rozpoczęcia zajęć Szkoła Pływania zwraca 50 % pozostałej należności za niewykorzystane zajęcia.
17.. W sytuacji niezrealizowanych zajęć z przyczyn technicznych (np. awaria urządzeń na basenie), Szkoła Pływania zobowiązuje się zrealizować te zajęcia w innym terminie bądź przedłużyć kurs o taką samą ilość jednostek.
18. TRENERPLYWANIA.COM zapewnia uczestnikom zajęć wykwalifikowaną kadrę trenersko-instruktorską.
19.. Podczas zajęć za bezpieczeństwo niepełnoletnich odpowiada instruktor pływania i ratownicy WOPR.

Zapisz się na zajęcia nauki pływania

  Dołącz do nas! Warto!

  Porozmawiajmy

  Czytamy każdy e-mail i odpowiadamy w ciągu maksymalnie 2 dni roboczych.
  Lub zadzwoń 503 050 141. Jeśli nie odbierzemy na pewno oddzwonimy!

  Zajęcia z pływania odbywają się w małych grupach

  Hello.